نویسنده = غلامرضا اکرمی
تعداد مقالات: 3
1. رویکردی نو به معماری بومی در رابطه ی ساختاری آن با معماری پایدار

دوره 22، شماره 1، بهار 1396، صفحه 29-40

غلامرضا اکرمی؛ سجاد دامیار


2. برداشت صحیح از نمونه ها در ایده پردازی معماری

دوره 21، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 81-90

لیلا علی پور؛ محسن فیضی؛ اصغر محمد مرادی؛ غلامرضا اکرمی


3. طراحی خانه در بافت سنتی شهری* مطالعه موردی: طراحی در بافت سنتی قم

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 55-68

غلامرضا اکرمی؛ فائزه زارع