نویسنده = �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. سنجش مولفه سلامت درکلانشهر مشهد از دیدگاه برنامه ریزی شهری

دوره 2، شماره 41، بهار 1389، صفحه 101-110

وحید تاجدار؛ مجتبی رفیعیان؛ علی اکبر تقوایی