نویسنده = ������������������ ����������������
گونه‌شناسی و تحلیل هندسی و سازه‌ای یزدی‌بندی در معماری ایران

دوره 22، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 53-64

10.22059/jfaup.2017.62265

سهیل نظری؛ حامد مظاهریان؛ غلامحسین معماریان