نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تطبیقی اثر جریان هوا بر دوگونه ی بادگیر یزدی و کرمانی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 69-80

محمدجواد مهدوی نژاد؛ کاوان جوانرودی