نویسنده = ������������ ����������������������
تعداد مقالات: 1
1. استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر آن برخلاقیت در طراحی معماری

دوره 3، شماره 47، پاییز 1390، صفحه 39-50

سیدامیرسعید محمودی؛ سیدمحمدحسین ذاکری