نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تخصیص قراردادی ریسک ها در شرایط عمومی پیمان قراردادهای سه عاملی

دوره 3، شماره 46، تابستان 1390، صفحه 39-50

مجید پرچمی جلال؛ عزت اله تقی زاده؛ بهروز ساقی