نویسنده = �������� �������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نشانه شناختیِ سامانه مسکن ایرانی برپایه ارتباط لایه های متن/ مسکن

دوره 3، شماره 46، تابستان 1390، صفحه 5-14

عبدالحمید نقره کار؛ محمدمنان رئیسی