نویسنده = �������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. انعکاس فضای شهری در سینمای نوین ایران

دوره 2، شماره 42، تابستان 1389، صفحه 13-24

راضیه رضازاده؛ حمیده فرهمندیان