نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 10
3. تبیین پیچیدگی‌های ساختاری در آینده‌نگری جمعیت‌پذیری مناطق کلانشهر تهران

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 15-26

بهرام امین‌زاده گوهرریزی؛ محمد مهدی عزیزی؛ سعید رستگار


4. گونه‌شناسی فضایی الگوهای رشد در مناطق شهر بنیان

دوره 23، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 53-66

احمد خلیلی؛ اسفندیار زبردست؛ محمد مهدی عزیزی


6. شناسایی علل عدم تحقق کاربری های پیشنهادی در طرح های توسعه شهری ایران با استفاده از نظریه زمینه‌ای

دوره 22، شماره 1، بهار 1396، صفحه 5-14

گلدیس وحیدی برجی؛ فرشاد نوریان؛ محمد مهدی عزیزی


8. تبیین معیارهای کلیدی فرآیند شکل‌گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید* (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران)

دوره 20، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 5-20

پارسا ارباب؛ محمد مهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست


9. تأثیر تقسیمات کشوری جدید بر پراکنده‌رویی شهری (مطالعه موردی: شهر بجنورد)

دوره 19، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 103-116

محمد مهدی عزیزی؛ سیما یارمحمدی