تعداد مقالات: 379

1. هم‌گرایی سه گونۀ بنیادین هندسی و پیدایش هندسۀ مسجد ایرانی*

دوره 17، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-14

عیسی حجت؛ مهدی ملکی


2. دمای آسایش حرارتی مردم شهر تهران

دوره 1، شماره 38، تابستان 1388، صفحه 5-14

شاهین حیدری


3. جایگاه پایه‌ای اتاق در طراحی مسکن

دوره 2، شماره 41، بهار 1389، صفحه 5-20

مسعود قاسم زاده


4. شبیه سازی بام ها راهکار بررسی دقیق تاثیرات دمایی در محیطی مجازی

دوره 2، شماره 42، تابستان 1389، صفحه 5-8

مریم مسندی؛ شاهین حیدری


5. معیارهای کالبدی-فضایی موثر بر میزان پیاده‌روی، سلامت و آمادگی جسمانی

دوره 2، شماره 43، پاییز 1389، صفحه 5-16

سیدحسین بحرینی؛ حسین خسروی


6. الگوی طراحی معماری مجازی

دوره 2، شماره 44، زمستان 1389، صفحه 5-14

هاشم هاشم نژاد؛ سوران شنگه پور


7. تحلیل رابطه بین کیفیت محیطی و تراکم ساختمانی

دوره 3، شماره 45، بهار 1390، صفحه 5-16

محمدمهدی عزیزی؛ مرجانه معینی


8. تحلیل نشانه شناختیِ سامانه مسکن ایرانی برپایه ارتباط لایه های متن/ مسکن

دوره 3، شماره 46، تابستان 1390، صفحه 5-14

عبدالحمید نقره کار؛ محمدمنان رئیسی


10. آزمون کاربرد روش چیدمان فضا در طراحی فضاهای سنتی شهری

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 5-18

سیدحسین بحرینی؛ سوده تقابن


11. فرصت‌ها و چالش‌های حکمروایی کلانشهری خوب در عصر جهانی شدن؛ مطالعه موردی تهران

دوره 17، شماره 1، بهار 1391، صفحه 5-16

میثم بصیرت؛ محمدمهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست؛ عباس احمدآخوندی


13. آسیب‌شناسیِ لرزه‌ای معابر شهری

دوره 17، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 5-16

محمدمهدی عزیزی؛ میلاد همافر


14. تحلیل رابطۀ "شیوۀ بازنمایی" و "مکان نمایش" در هنرهای جدید*

دوره 18، شماره 1، بهار 1392، صفحه 5-14

علیرضا عینی فر؛ سوده کی پور


15. شهر، مدرنیته، سینما کاوشی در آثار ابراهیم گلستان

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 5-16

سید محسن حبیبی؛ مینا رضایی


16. بازسازی تاب‌آور از دیدگاه طراحی شهری، پس از زلزله 1382 بم

دوره 18، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 5-16

علی‌رضا فلاحی؛ تارا جلالی


19. سنجش کیفیت زندگی شهری در کلانشهر تهران

دوره 19، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 5-22

عباس احمد آخوندی؛ ناصر برک پور؛ احمـد خلیــلی؛ سعید صداقت نیا؛ رامین صفی یاری


20. تجربه‌ی زیبایی‌شناختی محیط

دوره 19، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 5-14

جهانشاه پاکزاد؛ الهه ساکی


22. سنتِ سنت‌گرایان و سنت‌گرایی معماران

دوره 20، شماره 1، بهار 1394، صفحه 5-16

عیسی حجت


23. ارتقای احساس امنیت در فضاهای عمومی با بهره‌گیری از طراحی شهری

دوره 20، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 5-12

محمدسعید ایزدی؛ محمدرضا حقی


24. چارچوب "توسعه‌ی فضایی رقابت‌پذیری منطقه‌ای در ایران"، موردپژوهی: استان‌های 30‌گانه

دوره 20، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 5-20

محمدحسین شریف‌زادگان؛ سحر ندایی طوسی


25. تبیین معیارهای کلیدی فرآیند شکل‌گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید* (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران)

دوره 20، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 5-20

پارسا ارباب؛ محمد مهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست