نمایه نویسندگان

ا

 • ایزدی، عباسعلی پرورش توانایی طراحیِ طراحان مبتدی معماری* طراحی، کاربست و آزمون یک محیط یادگیری سازنده‌گرا [دوره 17، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]
 • امین زاده، بهناز ارزیابی جایگاه مشارکت در طرح های منظر شهری به منظور ارائه فرایند مناسب بازآفرینی بافت‌های آسیب دیده [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 29-40]

ب

 • بمانیان، محمدرضا سنجش ابعاد اجتماعی فضای جمعی ایستگاه های پایانه ای مترو [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 17-28]
 • بمانیان، محمدرضا تخمین کارایی کانال¬های انتقال نور افقی در ساختمان¬های عمیق* نمونه: بناهای اداری تهران [دوره 17، شماره 4، 1391، صفحه 1-15]
 • بهبودی، ریحانه ادراک در معماری مطالعه موردی سنجش ادراک گردشگران اروپایی از معماری ایرانی- اسلامی شهر اصفهان [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 41-48]

پ

 • پورجعفر، محمدرضا سنجش ابعاد اجتماعی فضای جمعی ایستگاه های پایانه ای مترو [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 17-28]

ح

 • حجت، عیسی هم‌گرایی سه گونۀ بنیادین هندسی و پیدایش هندسۀ مسجد ایرانی* [دوره 17، شماره 4، 1391، صفحه 1-14]
 • حقیر، سعید بازاندیشی در آموزش درس «آشنایی با معماری معاصر» (در مقطع کارشناسی رشته معماری در دانشگاه‌های ایران) [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 71-80]

خ

 • خلیقی، نینا سنجش ابعاد اجتماعی فضای جمعی ایستگاه های پایانه ای مترو [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 17-28]

ر

 • رضابیگی ثانی، راضیه ارزیابی جایگاه مشارکت در طرح های منظر شهری به منظور ارائه فرایند مناسب بازآفرینی بافت‌های آسیب دیده [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 29-40]

ز

 • زبردست، اسفندیار تحلیل عوامل موثر بر الگوی رشد کالبدی شهرهای بزرگ ایران نمونه مطالعه: الگوی رشد کالبدی شهر رشت [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 49-60]

ش

 • شاه تیموری، یلدا رهنمودهای طراحی برای ساختارهای جدید در زمینه¬ی تاریخی [دوره 17، شماره 4، 1391، صفحه 1-15]
 • شوهانی زاد، یلدا بازاندیشی در آموزش درس «آشنایی با معماری معاصر» (در مقطع کارشناسی رشته معماری در دانشگاه‌های ایران) [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 71-80]

ط

 • طبسی، محسن بازشناسی نقش و تأثیر جریان‌های فکری عصر صفوی در شکل‌گیری ورودی مساجد مکتب اصفهان [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 81-90]
 • طلیسچی، غلامرضا پرورش توانایی طراحیِ طراحان مبتدی معماری* طراحی، کاربست و آزمون یک محیط یادگیری سازنده‌گرا [دوره 17، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]

ع

 • عادلی، سمیرا بررسی نگرش جامعه میزبان نسبت به گردشگری و پیامدهای آن دریک بافت زنده تاریخی* پژوهش موردی: بافت تاریخی فهادان یزد [دوره 17، شماره 4، 1391، صفحه 1-15]
 • عزیزی، محمدمهدی آسیب‌شناسیِ لرزه‌ای معابر شهری [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 5-16]
 • عینی‌فر، علیرضا پرورش توانایی طراحیِ طراحان مبتدی معماری* طراحی، کاربست و آزمون یک محیط یادگیری سازنده‌گرا [دوره 17، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]

ف

 • فارسی محمدی پور، علیرضا آسیب شناسی ریزبرنامه‌های دروس مقدمات طراحی معماری، در انطباق با نیازهای دانشجویان در دروس طراحی معماری [دوره 17، شماره 4، 1391، صفحه 1-12]
 • فاضل نسب، فهیمه بازشناسی نقش و تأثیر جریان‌های فکری عصر صفوی در شکل‌گیری ورودی مساجد مکتب اصفهان [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 81-90]

ک

 • کرباسی، عاطفه معماری امروز و ابهامی در باب ثابت و متغیر [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 61-70]
 • کلهرنیا*، بیژن بازسازی قصرشیرین از روایت تا واقعیت پژوهشی برای دست یافتن به محتوای نظری طرح های بازسازی [دوره 17، شماره 4، 1391، صفحه 1-12]

م

 • ماجدی، حمید تحلیل عوامل موثر بر الگوی رشد کالبدی شهرهای بزرگ ایران نمونه مطالعه: الگوی رشد کالبدی شهر رشت [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 49-60]
 • مجربی کرمانی، بهاره تحلیل عوامل موثر بر الگوی رشد کالبدی شهرهای بزرگ ایران نمونه مطالعه: الگوی رشد کالبدی شهر رشت [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 49-60]
 • مظاهریان، حامد رهنمودهای طراحی برای ساختارهای جدید در زمینه¬ی تاریخی [دوره 17، شماره 4، 1391، صفحه 1-15]
 • ملکی، مهدی هم‌گرایی سه گونۀ بنیادین هندسی و پیدایش هندسۀ مسجد ایرانی* [دوره 17، شماره 4، 1391، صفحه 1-14]
 • مهدیزاده‌ سراج، فاطمه آسیب شناسی ریزبرنامه‌های دروس مقدمات طراحی معماری، در انطباق با نیازهای دانشجویان در دروس طراحی معماری [دوره 17، شماره 4، 1391، صفحه 1-12]
 • مهدوی نژاد، محمدجواد تخمین کارایی کانال¬های انتقال نور افقی در ساختمان¬های عمیق* نمونه: بناهای اداری تهران [دوره 17، شماره 4، 1391، صفحه 1-15]

ن

 • ناری قمی، مسعود تقدس فراگیر فضا در اسلام: نگاه تکلیف‌گرا [دوره 17، شماره 4، 1391، صفحه 1-16]

ه

 • همافر، میلاد آسیب‌شناسیِ لرزه‌ای معابر شهری [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 5-16]