کلیدواژه‌ها = گونه‌شناسی
تعداد مقالات: 3
1. گونه‌شناسی شبستان‌محور مسجدهای تاریخی ایران با بهره‌وری از سامانۀ اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 17-26

محمدمهدی طاهری؛ حامد مظاهریان؛ سعید خاقانی


2. گونه‌شناسی فضایی الگوهای رشد در مناطق شهر بنیان

دوره 23، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 53-66

احمد خلیلی؛ اسفندیار زبردست؛ محمد مهدی عزیزی


3. چشم‌اندازسازیِ بافت‌های شهــریِ روستا بنیان

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 89-100

رضا اکبری؛ مسعود قادریان