نویسنده = ������������ �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین پارامترهای کیفی و معیارهای ارزیابی تعامل میان فرم و سازه در معماری امروز ایران

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 19-28

عیسی حجت؛ مهدی محمودی کامل آباد؛ مریم زندیه وکیلی