نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 5
1. واکاوی آبراهه ها و نظام زهکشی آب در تخت‌جمشید

دوره 25، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 37-49

الهام اندرودی؛ محمدحسن طالبیان؛ مژده رشیدی؛ سمانه معصومی تبار


2. وارسی معماری دوره‌ی آغاز ایلامی و ایلامی به روایت تل ملیان به مثابه شهر کهن انشان در فارس

دوره 25، شماره 1، بهار 1399، صفحه 55-66

الهام اندرودی؛ محمدحسن طالبیان؛ عباس محتشم


5. مستند سازی دانش بنیان میراث معماری در ایران*

دوره 18، شماره 1، بهار 1392، صفحه 79-90

الهام اندرودی