نویسنده = ������������������������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. شکل بندیِ آرمانِ برنامه ریز: خوانشی لاکانی از فرآیند آموزشِ برنامه ریزی و هویتِ برنامه ریز

دوره 21، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 5-18

محمد حسین شریف زادگان؛ بهزاد ملک پور اصل


2. چارچوب "توسعه‌ی فضایی رقابت‌پذیری منطقه‌ای در ایران"، موردپژوهی: استان‌های 30‌گانه

دوره 20، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 5-20

محمدحسین شریف‌زادگان؛ سحر ندایی طوسی