نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر روش‌های تأمین مالی مدیریت شهری بر حق‌بر‌شهر در کلانشهر تهران

دوره 25، شماره 1، بهار 1399، صفحه 17-29

غلامرضا کاظمیان؛ غلامرضا کامیار؛ امیرحسین معصومی فر