نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 2
1. ماهیت نشانه‌ها و نقش آن در ارتقاء حس‌مکان فضای معماری

دوره 17، شماره 1، بهار 1391، صفحه 17-26

محمدصادق فلاحت؛ سمیرا نوحی


2. تحولات مفهوم طبیعت و نقش آن در شکل گیری فضای معماری

دوره 2، شماره 42، تابستان 1389، صفحه 37-46

محمدصادق فلاحت؛ صمد شهیدی