نویسنده = محمدمهدی عزیزی
تعداد مقالات: 4
1. آسیب‌شناسیِ لرزه‌ای معابر شهری

دوره 17، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 5-16

محمدمهدی عزیزی؛ میلاد همافر


2. فرصت‌ها و چالش‌های حکمروایی کلانشهری خوب در عصر جهانی شدن؛ مطالعه موردی تهران

دوره 17، شماره 1، بهار 1391، صفحه 5-16

میثم بصیرت؛ محمدمهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست؛ عباس احمدآخوندی


3. تحلیل رابطه بین کیفیت محیطی و تراکم ساختمانی

دوره 3، شماره 45، بهار 1390، صفحه 5-16

محمدمهدی عزیزی؛ مرجانه معینی