دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارتقای ایده آفرینی در طراحی معماری مبتنی بر پیشینه ها به روش اقدام پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

لیلا علی پور


2. تکوین اندیشۀ میراث ملّی معماری ایران در خوانش تجددخواهانۀ متفکران ایرانی از تاریخ در عصر مشروطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

محمد حسن خادم زاده؛ پوریا محمودی اصل همدانی


3. توسعه چارچوب مفهومی ارزش در بازطراحی معماری داخلی استفاده مجدد بناهای واجد ارزش نمونه‌موردی: زندان قصر به عنوان باغ موزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

سیداحسان مسعود؛ پرستو عشرتی؛ محسن فیضی؛ علیرضا عینی فر


4. پذیرش گردشگری خلاق در تجربه‌ی شهروندان و گردشگران شهرهای پشتیبان گردشگری؛ نمونه‌ی موردی شهر یاسوج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

شمین گلرخ؛ محسن مطهریان


5. تبیین عوامل مؤثر بر شکل‌گیری امنیت سکونت در سکونتگاه‌های خودرو؛ مطالعه موردی: منطقه کلانشهری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

اسفندیار زبردست؛ محمد مهدی عزیزی؛ بهمن احمدی


6. اولویت‌بندی خیابان‌های شهری جهت ایجاد محورهای پیاده‌مدار؛ موردمطالعه شهر گز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

فریناز ریخته گران؛ محمد جواد نوری؛ آمنه بختیار نصرآبادی


7. جستاری در چگونگی آموزش تاریخ معماری از رهگذر توجه به «تفکر تاریخی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

مریم غروی خوانساری


8. ساختارهای انعطاف‌پذیر؛ راهکاری در جهت کاهش معضلات عملکردی پوسته‌های متحرک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

کتایون تقی زاده؛ محمدرضا متینی؛ الناز کاکوئی


10. تبیین پارامترهای کیفی و معیارهای ارزیابی تعامل میان فرم و سازه در معماری امروز ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

عیسی حجت؛ مهدی محمودی کامل آباد؛ مریم زندیه وکیلی


11. کاربست مدل های فضایی به منظور پیش بینی رشد شهر ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

محمدرضا رستمی؛ اسفندیار زبردست


12. ارزیابی و تحلیل کارکردپذیری طرح های معماری مسکن در اندازه کوچک (نمونه موردی: مجموعه پنجاه هزار واحدی غدیر مسکن مهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

حمیدرضا انصاری