دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارتقای ایده آفرینی در طراحی معماری مبتنی بر پیشینه ها به روش اقدام پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

لیلا علی پور


2. توسعه چارچوب مفهومی ارزش در بازطراحی معماری داخلی استفاده مجدد بناهای واجد ارزش نمونه‌موردی: زندان قصر به عنوان باغ موزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

سیداحسان مسعود؛ پرستو عشرتی؛ محسن فیضی؛ علیرضا عینی فر


3. پذیرش گردشگری خلاق در تجربه‌ی شهروندان و گردشگران شهرهای پشتیبان گردشگری؛ نمونه‌ی موردی شهر یاسوج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

شمین گلرخ؛ محسن مطهریان


4. تبیین عوامل مؤثر بر شکل‌گیری امنیت سکونت در سکونتگاه‌های خودرو؛ مطالعه موردی: منطقه کلانشهری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

اسفندیار زبردست؛ محمد مهدی عزیزی؛ بهمن احمدی


5. جستاری در چگونگی آموزش تاریخ معماری از رهگذر توجه به «تفکر تاریخی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

مریم غروی خوانساری


7. کاربست مدل های فضایی به منظور پیش بینی رشد شهر ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

محمدرضا رستمی؛ اسفندیار زبردست


8. ارزیابی و تحلیل کارکردپذیری طرح های معماری مسکن در اندازه کوچک (نمونه موردی: مجموعه پنجاه هزار واحدی غدیر مسکن مهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

حمیدرضا انصاری


9. تحلیل تطبیقی وظایف و کارکردهای شوراهای شهری در ایران: بر اساس یافته های حاصل از مطالعه موردی شورای شهر آمل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1399

ایرج اسدی؛ فرزین محمودی پاتی؛ مهدی عباس زاده سورمی


10. تحلیل زمینه‌گرای معماری کلیسا؛ مرکزگرایی، ویژگی بارز کلیسای شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

پیونیک سیمونی؛ عیسی حجت


11. تبیین عوامل موثر بر حضور خودانگیخته دانشجویان معماری در کارگاه طراحی بر اساس تئوری داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

مریم سلیمانی؛ حمید ندیمی


13. گونه شناسی نظام مدیریت شهری در ایران، روند تحولات و چشم انداز اصلاحات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

ناصر برک پور؛ رامین کیوانی


14. نظام آموزش آتلیه‌ای دانشکده‌ی هنرهای زیبا: شرح برنامه‌ی آموزش طراحی معماری در دهه‌ی ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

یحیی سپهری؛ عیسی حجت


15. ارزیابی عملکرد حرارتی بافت‌های شهری در اقلیم شهر تهران: آموزه‌هایی برای طراحی شهری حساس به شرایط خرداقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

محمد مهدی عزیزی؛ بهناز امین زاده؛ ریحانه آقاملایی


16. بررسی چالش های آموزش طراحی معماری در روش تکه انگاری ( با استفاده از روش پژوهش ترکیبی )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

ریحانه مطهری راد؛ علی اصغر ادیبی؛ حسنعلی لقائی