نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین تاثیر فرم شهری بر تاب آوری در برابر سوانح، محدوده مورد مطالعه: کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

الناز باقرنژاد؛ اسفندیار زبردست؛ محمد مهدی عزیزی