نویسنده = ���������� ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. چارچوب فرآیند طراحی برای استفاده مجدد از ساختمان های موجود، نمونه موردی : سیلوی قدیم گندم شیراز

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 73-86

زهرا افتخار؛ مریم اختیاری؛ مسعود طاهری شهرآئینی