نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اولویت‌بندی خیابان‌های شهری جهت ایجاد محورهای پیاده‌مدار؛ موردمطالعه شهر گز

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 87-98

فریناز ریخته گران؛ محمد جواد نوری؛ آمنه بختیار نصرآبادی