نویسنده = ������������������ ��������
گونه‌شناسی و تحلیل هندسی و سازه‌ای یزدی‌بندی در معماری ایران

دوره 22، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 53-64

10.22059/jfaup.2017.62265

سهیل نظری؛ حامد مظاهریان؛ غلامحسین معماریان


بازتجسد «پرسه‌زن» شهر مدرن در پیکر تماشاگر فیلم

دوره 21، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 17-28

10.22059/jfaup.2016.59678

محمد باقر قهرمانی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ حامد مظاهریان؛ علیرضا صیاد