نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. نگرشی به ارزش های قومی در معماری خانه های قلعه ای پشتون های افغانستان

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 51-62

صدرالدین تاجیک؛ عیسی حجت؛ علیرضا عینی فر