نویسنده = �������������� ���������� ����������������
کاوشی در نظام مساجد در کاربری زمین شهر و استخراج معیارهای مکانگزینی آن

دوره 19، شماره 3، آبان 1393، صفحه 39-52

10.22059/jfaup.2014.55403

فرشاد نوریان؛ حجت الاسلام محمدحسین الهی زاده؛ محمدمهدی عبدالهی ثابت