نویسنده = امیر سعید محمودی
تعداد مقالات: 4
1. سبک‌های یادگیری و تفکر قیاسی در فرآیند طراحی معماری

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 71-84

مهیار باستانی؛ امیر سعید محمودی


2. روش‌های خلق ایده و کانسپت در فرآیند طراحی معماری

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 5-18

امیر سعید محمودی؛ مهیار باستانی


4. «ارزیابی پس از بهره‌برداری» یک هدف و یک وسیلة آموزشی در معماری

دوره 19، شماره 1، بهار 1393، صفحه 71-82

سید امیرسعید محمودی؛ مسعود ناری قمی