نویسنده = ﻣﺼﻂﻔﻲ ﺑﻬﺰاﺩﻓﺮ
تعداد مقالات: 2
1. مشارکت‌پذیری یا مشارکت‌گریزی مردم و برنامه‌ریزان؟ پژوهشی کیفی در محیط برنامه‌ریزی شهری ایران

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 29-38

مرجان شرفی؛ ﻣﺼﻂﻔﻲ ﺑﻬﺰاﺩﻓﺮ؛ سید عبدالهادی دانشپور؛ ناصر برک پور؛ حمیدرضا خانکه


2. تحلیل محتواییِ فضای شهری بر اساس نظریه رمان بختین

دوره 22، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 45-65

سمر حقیقی بروجنی؛ سید عباس یزدانفر؛ مصطفی بهزادفر