نویسنده = Mohammad Mehdi Azizi
تعداد مقالات: 12
1. تبیین تاثیر فرم شهری بر تاب آوری در برابر سوانح، محدوده مورد مطالعه: کلانشهر تهران

دوره 26، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 15-25

الناز باقرنژاد؛ اسفندیار زبردست؛ محمد مهدی عزیزی


2. واکاوی تحولات «فهم تهران» در طرح های توسعه شهری آن

دوره 26، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 31-41

مهرداد رحمانی؛ محمد مهدی عزیزی


4. ارزیابی عملکرد حرارتی بافت‌های شهری در اقلیم شهر تهران: آموزه‌هایی برای طراحی شهری حساس به شرایط خرداقلیم

دوره 25، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 5-15

محمد مهدی عزیزی؛ بهناز امین زاده؛ ریحانه آقاملایی


5. تبیین پیچیدگی‌های ساختاری در آینده‌نگری جمعیت‌پذیری مناطق کلانشهر تهران

دوره 23، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 15-26

بهرام امین‌زاده گوهرریزی؛ محمد مهدی عزیزی؛ سعید رستگار


6. گونه‌شناسی فضایی الگوهای رشد در مناطق شهر بنیان

دوره 23، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 53-66

احمد خلیلی؛ اسفندیار زبردست؛ محمد مهدی عزیزی


8. شناسایی علل عدم تحقق کاربری های پیشنهادی در طرح های توسعه شهری ایران با استفاده از نظریه زمینه‌ای

دوره 22، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 5-14

گلدیس وحیدی برجی؛ فرشاد نوریان؛ محمد مهدی عزیزی


10. تبیین معیارهای کلیدی فرآیند شکل‌گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید* (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران)

دوره 20، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 5-20

پارسا ارباب؛ محمد مهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست


11. تأثیر تقسیمات کشوری جدید بر پراکنده‌رویی شهری (مطالعه موردی: شهر بجنورد)

دوره 19، شماره 2، تیر 1393، صفحه 103-116

محمد مهدی عزیزی؛ سیما یارمحمدی