نویسنده = �������������� ��������
سنجش کیفیت زندگی شهری در کلانشهر تهران

دوره 19، شماره 2، تیر 1393، صفحه 5-22

10.22059/jfaup.2014.55385

عباس احمد آخوندی؛ ناصر برک پور؛ احمـد خلیــلی؛ سعید صداقت نیا؛ رامین صفی یاری


کاربرد روش تحلیل عاملی در شناسایی بافت‌های فرسوده شهری

دوره 18، شماره 2، تیر 1392، صفحه 27-42

10.22059/jfaup.2013.50524

اسفندیار زبردست؛ احمد خلیـلی؛ مصطفی دهقانی