نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. رابطه پیکره بندی فضایی و امنیت محیطی در سکونتگاه های غیررسمی شهر همدان

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 19-28

حسن سجادزاده؛ محمد سعید ایزدی؛ محمدرضا حقی