نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 3
2. تبیین نسبت رابطه انسان و مکان در فرآیند طراحی معماری با رویکرد پدیدارشناسی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 71-80

ٌصمد نگین تاجی؛ مجتبی انصاری؛ حسن علی پورمند


3. گونه شناسی خانه های بافت قدیم شهر رشت

دوره 2، شماره 41، بهار 1389، صفحه 29-42

مژگان خاکپور؛ مجتبی انصاری؛ علی طاهرنیان