نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. معنای پوشش در معماری عصر صفوی

دوره 17، شماره 1، بهار 1391، صفحه 39-48

هادی صفایی پور؛ حسنعلی پورمند


2. تحلیل علت‌های وجودی ساخت باغ ایرانی

دوره 3، شماره 47، پاییز 1390، صفحه 51-62

حسنعلی پورمند؛ احمدرضا کشتکار قلاتی