نویسنده = �������� ���������� ��������
معماری مسیریابی - طراحی فرآیندِ مسیریابی در معماریِ بناهای درمانی-

دوره 3، شماره 4، دی 1390، صفحه 45-56

کریم مردمی؛ هاشم هاشم نژاد؛ کسری حسن¬پور رحیم¬آباد؛ ملیحه باقری


الگوی طراحی معماری مجازی

دوره 2، شماره 44، دی 1389، صفحه 5-14

هاشم هاشم نژاد؛ سوران شنگه پور