نویسنده = Simon Bell
تعداد مقالات: 1
1. شناخت کاربردی روش چیدمان فضا در درک پیکره بندی فضایی شهرها

دوره 2، شماره 43، پاییز 1389، صفحه 49-56

امید ریسمانچیان؛ سایمون بل