نویسنده = ������������ ����������������
آسیب‌شناسیِ لرزه‌ای معابر شهری

دوره 17، شماره 3، مهر 1391، صفحه 5-16

10.22059/jfaup.2012.30369

محمدمهدی عزیزی؛ میلاد همافر


فرصت‌ها و چالش‌های حکمروایی کلانشهری خوب در عصر جهانی شدن؛ مطالعه موردی تهران

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 5-16

10.22059/jfaup.2012.29692

میثم بصیرت؛ محمدمهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست؛ عباس احمدآخوندی


تحلیل رابطه بین کیفیت محیطی و تراکم ساختمانی

دوره 3، شماره 45، فروردین 1390، صفحه 5-16

محمدمهدی عزیزی؛ مرجانه معینی